Chủ đề của Lễ Hội Cà Phê 2019 sẽ là: “Tinh hoa đại ngàn”

Ngày đăng: 26/10/2018

Theo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 9-3 đến ngày 16-3-2019 với chủ đề "Tinh hoa đại ngàn".